1. Podpis smlouvy o rezervaci bytu. Skláda se 5% z kupní ceny.

2. Podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Skláda se do 50% z kupní ceny

3. Podpis kupní smlouvy. Skláda se zbývající část kupní ceny.

4. Předání bytu.

Body 2 a 3 mohou být nastavený individualně.